افسون

تصویر افسون

مطالب ارسالی

23 آبا، 1393    17    بازدید: 9،845
سلام ب همه دوووستای گلم میخوام لطف کنید ذکرهایی ک ازش حاجت گرفتین و جواب داده رو ب بقیه معرفی کنید تا هممون بتونیم استفاده کنیم و هرکس هم از ذکرها استفاده کرد بعد از هر ذکری برای همه بچه ها دعا کنه... بسم الله... روز...
23 آبا، 1393    5    بازدید: 3،067
ـ چرا تو ای شکسته دل، خدا خدا نــمی کنی؟ خـــدای بـــی نیاز را چــــرا صـــــدا نــــمی کنی ؟ ســحر بــه بــاغ نــاله ها، گــل مــراد مــی دمد بــه نــیمه شــب چــرا لــبی به نــاله وا نــــمی کنی؟ بـــه هـر لـب دعـای...
23 آبا، 1393    16    بازدید: 1،714
می دانم هر از گاهی دلت تنگ می شود. همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ می شود که حتی یادت می رود من آنجایم. دلتنگی هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش! هنوز من هستم. هنوز خدایت همان خداست! هنوز روحت...
03 آبا، 1393    5    بازدید: 610
آموختم که خداعشق است وعشق تنهاخداست. آموختم که وقتی نااومید میشوم، خداباتمام عظمتش عاشقانه انتظارمی کشد تادوباره به رحمتش امیدوارشوم. اموختم اگرتاکنون به آنچه خواستم نرسیدم، خدابرایم بهترینش رادر نظرگرفته. اموختم که...
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.