راه روشن

تصویر راه روشن

مطالب ارسالی

25 آبا، 1398    0    بازدید: 33
رهبر معظم انقلاب: به آن شیعه‌ ای هم که از روی نادانی و غفلت، یا گاهــــی از روی غرض، به مقدسات اهل سنت اهانت می کند، عرض میکنم: رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف  قانونی است. [88/02/22]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 31
رهبر معظم انقلاب:هـــر کسی که در زمینه وحدت کوتاهــی بکند، پیش خدای متعال مؤاخَــــذ است؛ چه شیعه باشد، چه سُنی. . [85/05/17]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 34
رهبر معظم انقلاب: میخواهند بین مسلمان ها ایجاد اختلاف کنند. این برای آن هـا از هر جنگ نظامی، از هـر حرکت سیاسی، از هر چالش اقتصادی باصرفه‌تر  است. [86/08/23]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 24
رهبر معظم انقلاب: آن کسی که ندای تفرقه‌ی بین شیعه و سنی را سر مــی دهد و به بهانه‌ی مذهب، میخواهد وحدت ملی را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنی، مــزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند. [88/02/22]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 24
رهبر معظم انقلاب: عواملی که اختلاف‌افکنی میکنند، نه شیعه‌ اند، نه سنی؛ نه مقدسات شیعه را قبـول دارند و نه مقدسات سنی را. [88/02/12]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 18
رهبر معظم انقلاب: در این کار، انگلیسی هــــــا، متبحرترند؛ با رموز کار آشنا هستند که چگونه میشود سنی را علیه شیعه و شیعه را علیه سنی تحریک کرد. [68/07/08]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 25
رهبر معظم انقلاب: وحدت را هم دستگاه هــا و هم مردم و بخصوص علمای شیعه و سنی با جدّیت برگـــزار کنند و نشانه‌ی وحدت و برادری قرار دهند. [68/07/08]
25 آبا، 1398    0    بازدید: 20
رهبر معظم انقلاب: وحدت یعنی پیروان دو مذهب با هم برادر باشند و احساس برادری کنند؛ نه این که شیعه، سنی و سنی،  شیعه بشود. [68/10/05]
24 آبا، 1398    0    بازدید: 31
رهبر معظم انقلاب: سر نخ اختلافات در تمـــــام بلاد اسلامـــــــــی، دست قدرت‌هاست. [69/07/16]
24 آبا، 1398    0    بازدید: 26
رهبر معظم انقلاب: ضعف و ذلّتـــی که مسلمانان دنیا دچار آن شده‌اند، ناشی از تفـــــــرّق و اختلاف است. [72/06/14]  

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.