a.mehri

تصویر a.mehri

مطالب ارسالی

11 مهر، 1397    0    بازدید: 430
دستاورد های سیاسی انقلاب اسلامی مردم پس ازسالیان سال توانستند خودشان قانون اساسی ومسئولین اجرایی وقانون گذار را انتخاب کنند.
17 شهر، 1397    0    بازدید: 123
دستاورد های انقلاب اسلامی احياي انديشه خودباوري و اعتمـــاد به نفــس
13 شهر، 1397    0    بازدید: 191
توسعه و تقویت فرهنگ نماز و نمازخوانی و برگذاری گسترده نمازهای جماعت
11 شهر، 1397    0    بازدید: 273
دستاورد های نظامی انقلاب اسلامی ساخت بیش از 40 نوع رادار پیشرفته در سایت‌های مجهز
06 شهر، 1397    0    بازدید: 117
دستاورد های انقلاب اسلامی زدودن مظاهر فساد مانند عشرتکده ها و شراب فروشی ها از عرصه جامعه
06 شهر، 1397    0    بازدید: 83
دستاوردهای انقلاب اسلامی تحول چشم گيري در محتواي ارزشي كتاب ها و افزايـش شمارگان آنـها
29 مرد، 1397    0    بازدید: 291
دستاورد های نظامی انقلاب اسلامی دومین کشور دارای فناوری تولید پهبادهــای رادارگـــریز در جهان
29 مرد، 1397    0    بازدید: 210
دستاورد های نظامی انقلاب اسلامی تشکیل بزرگ ترین ارتش خاورمیانه با حضور ارتـش، سپـاه، و بسیــج
29 مرد، 1397    0    بازدید: 95
دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی   حضور در عرصه‌های بین‌المللی مانند برگزاری نشست جنبش غیرمتعهدها
27 مرد، 1397    0    بازدید: 132
دستاورد های نظامی انقلاب اسلامی دهمــین کشـــور باتوان طراحــی و ساخت انواع ناوشکن‌های پیشرفته

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.