نظرات mansur

تصویر mansur mansur 25 آذر, 1398 قرآن در زمان خلفا

هیچ نشانه‌ای از وارد شدن حقایق، از معارف ایرانی آن زمان، در قرآن وجود ندارد.
هیچ سندی در این زمینه بیان نشده است.
اینکه بخواهیم یکی از معجزات پیامبر را که همه مسلمانان معتقد به حقانیت و درستی و عدم تحریف آن هستند و معجزه جاوید پیامبر است را با چند احتمال ساده، از افتخارات خود بدانیم و به پیشینیان خود منتسب کنیم، راه درستی نیست.

قرآن از طرف خداوند با همین عبارات و کلمات، نازل شده است، و فرق قرآن امیرالمؤمنین که در دسترس نیست و قرآن جمع آوری شده در زمان ابوبکر و قرآن کنونی (که در زمان عثمان جمع‌آوری شد)، ترتیب سوره‌ها و آیات است و در زمان خلیفه سوم، فقط توحید مصاحف شکل گرفت و چیزی به قرآن اضافه نگردید.

تصویر mansur mansur 25 آذر, 1398 قرآن در زمان خلفا

جمع قرآن

برخی از علما معتقدند که قرآن در زمان پیامبر جمع‌آوری شد.
برخی دیگر می‌گویند که این قرآن یک بار در زمان خلیفه اول و مرتبه دیگر در زمان خلیفه سوم جمع‌آوری شد.
اکنون همه معتقدند که قرآن‌های کنونی، همان قرآنی است که در زمان خلیفه سوم جمع شده و به همان ترتیب است، و این قرآن هیچ کم و زیادی نسبت به قرآن پیامبر ندارد.
خلیفه سوم به دلیل اینکه می‌خواست قرآنها و قرائت‌ها متحد گردد، دست به این جمع‌آوری زده، و مصحف‌های دیگر را که ترتیب دیگری در سوره‌ها و آیات داشته و شامل بخشی از قرآن بوده، به همین جهت، دستور محوش را داده است.

تصویر mansur mansur 25 آذر, 1398 قرآن در زمان خلفا

این سؤالات قصد دارد بیان کند که قرآن از منابع و کتب تمدن ایرانی قبل از اسلام اخذ شده و به زبان عربی برده شده، و حقیقت در هر زبانی که بیان شود، شیرین است؛
در جواب به این مطلب و تشکیکاتی که در این زمینه صورت گرفته (ممکن است در هنگام جنگ مسلمانان در زمان خلیفه دوم، کتابهایی از ایرانیان به سرقت برده شده و در زمان خلیفه سوم در قرآن درج شده)
باید بگوییم:
هم این سخن را کسی تاکنون نگفته
هم این احتمال، هیچ سندی ندارد
و هم اینکه کسیکه این سؤال را پرسیده، حقیقت بودن آن را پذیرفته و خواسته به طریقی، آن را به ایرانیان نسبت دهد.
امیرالمؤمنین در گردآوری قرآن نیز نقشی نداشته است که گفته‌اند، ایشان از معارف ایرانیان، حقایق را وارد قرآن کرده است.
(از عباراتی که در تاریخ آمده این بر می‌آید که در حمله اعراب به ایران، خسارتهایی به کتابخانه‌ها وارد شده، همچنین در برخی از حملات عالمان ایرانی نیز مورد صدمه واقع شدند و اعراب و مسلمانان در قرن اول، هیچ احتیاجی به گرفتن علم و معرفت، از غیر اعراب و مسلمانان احساس نمی‌کردند و با وجود قرآن از علوم دیگران بی‌نیاز بودند.)

تصویر mansur mansur 12 خرد, 1397 مسجد سازی و حقوق اهل سنت

موارد قانونی مورد استفاده از قانون اساسی:

اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
...
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
...
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
...
14. تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم
تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‏‏

اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

تصویر mansur mansur 12 خرد, 1397 مسجد سازی و حقوق اهل سنت

علیکم السلام
سؤال دارای ایرادات و پیش‌فرضهای باطلی است، ازجمله اینکه اهل سنت محب اهل بیت نیستند و ضد ولایت هستند؛
اما پاسخ:
اینکه اهل سنت رشدشان نسبت به شیعه بیشتر است، سخن صحیحی است و همه به آن اذعان دارند؛ اما اینکه این کار اشتباه است، مورد قبول نیست، بلکه از دو دهه قبل به علت شرایط خاص کشور، سیاست کنترل جمعیت به عنوان مسأله ثانویه اجرا شد، (و اهل سنت به دلیل مبانی فقهی خود با آن مخالفت عملی کردند)، اکنون به این نتیجه رسیدند که این سیاست یا اشتباه بوده و یا در این حد کنترل که باعث تغییر فرهنگی شده اشتباه بوده و باید روند رشد جمعیت اصلاح شود؛ اما اینکه اهل سنت می‌کوشند با رسیدن به اکثریت، مذهب رسمی کشور را عوض کنند، ادعایی است که قابل اثبات نیست.
تمام اهل سنت محب اهل بیت هستند و یکی از احکام فقهی آنان این است که باید از حاکم (حتی غیر عادل) تبعیت کرد، و بزرگان اهل سنت ایران به این امر معترفند و حقوق خود را از طریق قانون اساسی کشور دنبال می‌کنند.
حقوق شهروندی اهل سنت مانند حقوق شیعیان در کشور محترم است، حتی نظام جمهوری اسلامی  ایران، حقوق غیر مسلمانان و اقلیتهای مذهبی را هم محترم می‌شمارد؛ اهل سنت در ایران حدود 23 نماینده مجلس داشته و در تمام پستهای حکومتی (بخشدار، شهردار، معاون فرماندار، رئیس کمیته امداد، رئیس پاسگاه نیروی انتظامی، رئیس آموزش و پرورش و ...) نیز با اثبات شایستگی‌هایشان مشغول به خدمتگزاری هستند.
اما برخی از اهل سنت محدودیتهایی دارند که نه به دلیل سنی بودن آنهاست، بلکه به دلیل پیشینه آنها در ضدیت و مقابله عملی آنان با نظام است که فرقی نمی‌کند چنین افرادی، فرزند مسئولین باشند یا شیعه و یا از اهل سنت.
و اینکه ممکن است برخی مسئولین تفکری مانند سؤال مطرح شده داشته باشند، عقیده فردی است و نظام جمهوری اسلامی و مسئولین موظفند طبق قانون اساسی و کلام مقام معظم رهبری هیچگونه تبعیضی قائل نشوند.
پاسخ دفتر رهبری به نامه عالم اهل سنت: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»
 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.