نگار۴۳

تصویر نگار۴۳

مطالب ارسالی

07 دى، 1393    0    بازدید: 309
دنیا حیرت انگیزترین و قابل قبول ترین واژه برای توجیه تمام خطاهای بشریت با "لفظ اینجا دنیاست و ما هم آدم و جایز الخظا" وجدان آشفته از گناه و به فریاد در آمده ی آدمیان وادار به سکوت می شود.چون اینجا...
26 آذر، 1393    6    بازدید: 808
پشت سر هر معشوق ، خدا ایستاده استپشت سر هر آنچه كه دوستش می داریو تو برای این كه معشوقت را از دست ندهیبهتر است بالاتر را نگاه نكنیزیرا ممكن است چشمت به خدا بیفتدو او آنقدر بزرگ استكه هر چیز پیش او كوچك جلوه می كندپشت سر...
06 آبا، 1393    14    بازدید: 2،973
 دختری دارم هجده ساله ، اهل مطاله است ، با احساس و گرم و مهربون که از زیبایی و اندام خوب و  تعریف نباشه جذابیت خوبی برخورداره و از شانزده ، هفده سالگی خواستگاران  زیادی داشته   که تا بحال با...
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.