یورو

فساد مالی گسترده در اتحادیه اروپا

سیستم اقتصادی اتحادیـه اروپـا یکـی از پر فسـادتـرین سیستم‌های اقتصادی دنیاست، که فقط در سال 2014 حدود 120 میلیارد یورو فساد مالی  داشته است.

 

منبع : https://goo.gl/deApSS

فساد مالی گسترده در اتحادیه اروپا

سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا یکی از پر فسادترین سیستم‌های اقتصادی دنیاست، که فقط در سال 2014 حدود 120 میلیارد یورو فساد مالی  داشته است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.