گفتن الفاظی مانند من سگ حسینم

عزاداری
گفتن الفاظی مانند من سگ حسینم 18:10 - 1398/06/18 بازدید: 410

- استفاده از برخی از الفاظ مانند من سگ حسینم در عزاداری شایسته نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.