کمک طلاب

سیل خوزستان
فروش خانه مرجع تقلید برای سیل‌زدگان!

-آیت الله سبحانی برای کمک به سیل زدگان منزل قدیمی خود را به فروش رساندند و همچنین طلاب 800 میلیون تومان به خسارت دیدگان سیل کمک کردند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.