کلیسای اتحاد

پایه گذار اصلی کلیسای اتحاد چه کسی بود؟

اسکاول شین از پایه گذاران اصلی کلیسای اتحاد در آمریکا بود. تأسیس کلیسای اتحاد در راستای همسویی با جنبش اندیشه نوین صورت گرفت. کلیسای اتحاد بخشی از جنبش گسترده اندیشه نوین بود که همسو با نهادها و سازمان‌های دیگر، زیر چتر اندیشه نوین قرار گرفت.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.