کفاره روزه

دادن پول کفاره به فقیر برای خرید غذا

سوال: آیا دادن پول یک مدّ طعام به فقیر تا با آن غذایی برای خودش بخرد، کافی است؟

پاسخ: اگر اطمينان داشته باشد که فقير به وکالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول مى‏‌کند، اشکال ندارد.

ناتوانی زن از قضای روزه تا ماه رمضان و پرداخت کفاره توسط شوهر

سوال: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟

برداشتن اجرت از مبلغ کفاره توسط وکیل

سوال: اگر شخصی وکیل در غذا دادن به عده‌ای از مساکین شود، آیا می‏‌تواند اُجرت کار و پختن غذا را از اموالی که به عنوان کفّاره به او داده شده است، بردارد؟

تأخیر چند ساله قضای روزه و پرداخت کفاره

سوال: زنی به علت بارداری و نزدیکی وقت زایمان، نمی‏‌تواند روزه بگیرد و می‏‌داند که باید آنها را بعد از زایمان و قبل از ماه رمضان آینده قضا نماید، اگر به‌طور عمدی یا غیرعمدی تا چند سال روزه نگیرد، آیا فقط کفّاره همان سال بر او واجب است یا آنکه کفّاره تمام سالهایی که روزه را به تأخیر انداخته، واجب ا

ناتوانی در پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه

سوال: باتوجه به اینکه پرداخت کفاره عمدی درصورتی که توان پرداخت نباشد ساقط است آیا پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه هم درصورتی که توان پرداخت فعلی ندارد برای همیشه ساقط است یا هرگاه توان پیداکرد باید بپردازد؟

پاسخ: حکم خصال کفاره را ندارد و هر زمان توانایی پیدا کرد، باید بپردازد.

پرداخت کفاره قبل از ماه رمضان سال آینده و تکلیف ورثه میت

سوال:
 الف) اگر شخصی می‌داند که تا سال آینده عذرش باقی است و نمی‌تواند روزه بگیرد؛ آیا این شخص می تواند کفاره روزه را قبل از رسیدن ماه رمضان آینده پرداخت نماید یا خیر؟
ب) اگر این شخص قبل از ماه رمضان سال آینده بمیرد آیا ورثه او باید کفاره روزه‌هایش را پرداخت کنند یا خیر؟

تکلیف روزه های ترک شده در ایام بلوغ

سوال: کسی که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و یک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمی‌‏دانسته که با ترک عمدی روزه کفّاره بر او واجب است، چه حکمی دارد؟

نگرفتن روزه در اوایل سن تکلیف بر اثر ضعف

سوال: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

افطار عمدی روزه بر اثر جهل به مسأله

سوال: نظر شریف جنابعالی درباره شخصی که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه ‏اش را افطار کرده، چیست؟ آیا فقط قضا بر او واجب است یا اینکه کفّاره هم باید بدهد؟

کفاره، روزه
کفـاره‌ی افطار عمـدی

- کفـاره‌ی افطار عمـدی روزه‌ی ماه مبارک رمضان یکی از دوچیز است: 1. دو ماه (شصت روز) روزه گرفتن 2. شصت فقیر را غذا دادن.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.