پوشش در نماز

لباس نمازگزار
مقدار واجب پوشش زنان در نماز

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است، بپوشانند.

پوشش زن در نماز

سوال: مقدار پوشش زنان در هنگام نماز به چه مقدار باید باشد؟

پوشش، بانون، نماز
نمایان بودن موها در نماز

- اگر خانمی در بین نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده، باید آن ها را بلافاصله بپوشاند و نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است.

نماز با مانتو
نماز خواندن با مانتو

- نماز خواندن با مانتو اگر پوشش کامل باشد، اشکالی ندارد.

نماز، حجاب، پوشش
رعایت نشدن حجاب در نماز

طبق نظر مراجع معظم تقلید، در صورتی که خانم، بعد از نماز متوجه عدم مراعات حجاب لازم بشود، نماز خوانده شده صحیح است.

موی مصنوعی
موهای مصنوعی در نماز

- پوشاندن موی مصنوعی برای زن، در نماز، واجب نیست؛ ولی در برابر نامحرم باید آن را بپوشاند.

نماز
کنار رفتن پوشش زن در نماز

- اگر حجاب زن بی اختیار چند لحظه کنار برود، نمازش اشکال ندارد، ولی باید فورا آن را بپوشاند.

نماز جماعت
پوشش زن در نماز

- هنگام نماز، زن باید تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند ولی پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می شود، لازم نیست.

نماز کودک
نمایان بودن موها در نماز

- اگر خانمی در بین نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده، باید آن ها را بلافاصله بپوشاند و نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است.

نماز
نماز با چادر نازک

- نماز با چادر نازک نمایان کننده بدن و موی نمازگزار، باطل است. 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.