پسر پرخاشگر

پرخاشگر
چگونگی برخورد با جوان عصبی و پرخاشگر

- چنانچه‌ پدر يا مادری خلق ‌و خويی عصبانی و پرخاشگر داشته‌ باشند، بالطبع فرزندشان‌ نيز پرخاشگر خواهد شد؛ چراکه اين‌ رفتار توسط‌ فرزند فرا گرفته‌ مي‌‌شود.

با بی ادبی های برادرم چه برخوردی کنم؟

با پرخاشگری پسر در خانه باید نکاتی را رعایت کنید: 1. از برخورد آمرانه با نوجوان بپرهيزيد.2. مخالفت‏ هاى او را امرى طبيعى تلقى كنيد.3. در تصميم‏ گيرى ‏ها او را مشاركت دهيد و با او مشورت كنيد و به نظرش احترام بگذاريد.4. با او رابطه دوستانه برقرار كنيد.

با بی ادبی های برادرم چه برخوردی کنم؟

برای رفع پرخاشگری پسر در خانه باید نکاتی را رعایت کنید: 1. از برخورد آمرانه با نوجوان بپرهيزيد.2. مخالفت‏ هاى او را امرى طبيعى تلقى كنيد.3. در تصميم‏ گيرى ‏ها او را مشاركت دهيد و با او مشورت كنيد و به نظرش احترام بگذاريد.4. با او رابطه دوستانه برقرار كنيد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.