پرواز 655

حادثه 12تیر 67
سخنگوی حقوق بشر دروغین

-دولت آمریکا ناقض حقوق بشر است؛ اما با تبلیغات فراوان خود را طرفدار حقوق بشر قلمداد می‌کند.

توان موشکی ایران
دوران بزن‌ودررو تمام شده

-اگر خدای نکرده زمانی آمریکای جنایت کار به خود اجازه حمله  به مرز و بوم ایران اسلامی دهد مردم غیور و ولایی ایران از آنان انتقام سختی خواهند گرفت.

پرواز 655
پروازی به مقصد آسمان

- یکی از جنایات سخت و هولناکی که آمریکای جنایت کار نسبت به ایران اسلامی روا داشت حمله  به پرواز 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر در تاریخ ۱۲ تیرسال1367 بود.

پرواز 655
گناه کودکان پرواز 655

-سیاست مداران آمریکایی برای دست یابی به حقوق خود به راحتی حقوق بشر را زیر پا می گذارند.

حقوق بشر
به چه چیزی پایبندید!

- استکبار جهانی به اعلامیه حقوق بشر هیچگاه پایبند نبوده است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.