پرداخت خمس به سیل زادگان

اختصاص خمس به سیل زدگان

نظر مراجع عظام در مورد پرداخت خمس به سیل زدگان چیست؟

پاسخ:

خمس سل زادگان
اختصاص خمس به سیل زدگان

آیت الله مکارم: مردم می توانند از یک سوم وجوهات شرعیّه خود برای این کار استفاده کنند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.