پارتی بازی

پارتی بازی
پارتی بازی (بند پ) 16:47 - 1397/12/05 بازدید: 1819

یکی از رذائل اخلاقی، پارتی بازی و انتخاب افراد از راه‌های غیر صحیح و غیرقانونی است؛ که این عمل، هم خلاف قانون و هم گناه محسوب می شود.

امکانات رفاهی
استفاده اقوام از امکانات رفاهی ادارات 13:48 - 1396/10/24 بازدید: 221

- استفاده اقوام از امکانات رفاهی ادارات بغیر از کارمندان و کسانی که تحت پوشش آن ادراه می باشند جایز نمی باشد

خانه مسکونی ادرات
خانه سازمانی برای خانه دار! 13:05 - 1396/10/19 بازدید: 995

- استفاده از خانه های مسکونی ادارات برای افرادی که صاحب منزل هستند اگر خلاف مقررات باشد جایز نیست.

بند پ
پارتی بازی 08:22 - 1396/09/29 بازدید: 397

- پارتی بازی و مقدم داشتن روابط بر ضوابط، نوعی تضییع حقوق دیگران و تبعیض میان افراد به‌حساب می‌‌آید.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.