وقت نماز

تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب

سوال: اگر کسی از وقتی به سن تکلیف رسیده طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشاء را تا موقع نماز صبح بداند، تکلیف نمازهایی که در این مدت خوانده چیست؟

اذان، مجدد، نماز
گفتن اذان مجدد برای نماز عصر

-  هر نمازى كه با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط مى‏ شود.

نماز، وقت، عصر، ظهر
انتهای وقت نماز عصر

-  آخر وقت نماز عصر، غروب آفتاب است.

مسافر، وطن، نماز
نماز مسافر پس از رسیدن به وطن بعد از نیمه شب

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مسافر بعد از نیمه شب به وطن برگردد، بنابر احتیاط  نماز مغرب را به نیت ما فی‌الذمه و نماز عشاء را به صورت جمع میان قصر به نیت قضا و تمام به نیت ادا بخواند.

نماز،‌ صبح، ساعت
کوک نکردن عمدی ساعت برای نماز صبح

- اگر شخص بداند که بدون کوک کردن ساعت زنگ دار برای نماز صبح بیدار نمی شود و عمدا ساعت را کوک نکند، سبک شمردن نماز حساب می شود و گناه است.

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
وقت نماز عشاء

- واجب است نماز عشا را تا قبل از نیمه شرعی بخوانند و بعد از آن تا قبل از اذان صبح به قصد قربت بجا آورد.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

نماز، تقدم، ظهر، عصر
اشتباه در تقدم نماز عصر بر ظهر در تنگی وقت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر سهوا نماز عصر را بر ظهر مقدم بدارید و بعد از تمام کردن آن متوجه شوید نمازی که مقدم داشته اید صحیح است و بعد از آن باید نماز اول را بخوانید و اداء به حساب می آید.

نماز، حیض،‌ مغرب، عشا
پاکی از حیض قبل از نیمه شب و نماز مغرب و عشاء

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که بعد از نیمه شب شرعی از حیض پاک شده، بنابر احتیاط واجب نماز مغرب و عشاء را به قصد مافى الذمّة قبل از طلوع صبح بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.