وقت نماز

کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت 19:31 - 1398/05/18 بازدید: 29

- کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت به این صورت است: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.

نماز . چیکار کنم نمازم تضییع نشه؟ 19:54 - 1398/04/19 بازدید: 111

باسلام وخسته نباشید

تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 13:21 - 1397/12/24 بازدید: 33

سوال: اگر کسی از وقتی به سن تکلیف رسیده طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشاء را تا موقع نماز صبح بداند، تکلیف نمازهایی که در این مدت خوانده چیست؟

اذان، مجدد، نماز
گفتن اذان مجدد برای نماز عصر 23:44 - 1397/11/16 بازدید: 84

-  هر نمازى كه با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط مى‏ شود.

نماز، وقت، عصر، ظهر
انتهای وقت نماز عصر 19:20 - 1397/10/19 بازدید: 160

-  آخر وقت نماز عصر، غروب آفتاب است.

مسافر، وطن، نماز
نماز مسافر پس از رسیدن به وطن بعد از نیمه شب 23:10 - 1397/10/16 بازدید: 135

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مسافر بعد از نیمه شب به وطن برگردد، بنابر احتیاط  نماز مغرب را به نیت ما فی‌الذمه و نماز عشاء را به صورت جمع میان قصر به نیت قضا و تمام به نیت ادا بخواند.

نماز،‌ صبح، ساعت
کوک نکردن عمدی ساعت برای نماز صبح 22:15 - 1397/10/08 بازدید: 140

- اگر شخص بداند که بدون کوک کردن ساعت زنگ دار برای نماز صبح بیدار نمی شود و عمدا ساعت را کوک نکند، سبک شمردن نماز حساب می شود و گناه است.

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
وقت نماز عشاء 23:21 - 1397/08/30 بازدید: 220

- واجب است نماز عشا را تا قبل از نیمه شرعی بخوانند و بعد از آن تا قبل از اذان صبح به قصد قربت بجا آورد.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر 23:07 - 1397/08/20 بازدید: 251

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

نماز، صبح، ادا، قضا
کشف قضا بودن نماز صبح بعد از خواندن آن به نیت ادا 22:01 - 1397/08/19 بازدید: 125

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار قصد وظیفه فعلیه را داشته و به اعتقاد این که هنوز وقت داخل است نماز صبح را به نیت اداء نماز را بخواند و بعدا معلوم شود که قضا شده بود، نماز صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.