وقت نماز

نماز
یک رکعت نماز در وقت 17:11 - 1398/09/13 بازدید: 60

وقوع یک رکعت نماز در داخل وقت برای این که نماز، ادا محسوب شود، کافی است.

کشف قضا بودن نماز 18:20 - 1398/07/25 بازدید: 23

سوال: اگر نماز صبح به نیت ادا خوانده شود ولی بعدا متوجه شویم که قضا شده بود، آیا نماز خوانده شده کفایت می‌کند؟

کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت 19:31 - 1398/05/18 بازدید: 62

- کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت به این صورت است: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.

نماز . چیکار کنم نمازم تضییع نشه؟ 19:54 - 1398/04/19 بازدید: 131

باسلام وخسته نباشید

تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 13:21 - 1397/12/24 بازدید: 47

سوال: اگر کسی از وقتی به سن تکلیف رسیده طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشاء را تا موقع نماز صبح بداند، تکلیف نمازهایی که در این مدت خوانده چیست؟

اذان، مجدد، نماز
گفتن اذان مجدد برای نماز عصر 23:44 - 1397/11/16 بازدید: 94

-  هر نمازى كه با نماز قبل همراه خوانده شود اذان آن ساقط مى‏ شود.

نماز، وقت، عصر، ظهر
انتهای وقت نماز عصر 19:20 - 1397/10/19 بازدید: 184

-  آخر وقت نماز عصر، غروب آفتاب است.

مسافر، وطن، نماز
نماز مسافر پس از رسیدن به وطن بعد از نیمه شب 23:10 - 1397/10/16 بازدید: 151

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مسافر بعد از نیمه شب به وطن برگردد، بنابر احتیاط  نماز مغرب را به نیت ما فی‌الذمه و نماز عشاء را به صورت جمع میان قصر به نیت قضا و تمام به نیت ادا بخواند.

نماز،‌ صبح، ساعت
کوک نکردن عمدی ساعت برای نماز صبح 22:15 - 1397/10/08 بازدید: 156

- اگر شخص بداند که بدون کوک کردن ساعت زنگ دار برای نماز صبح بیدار نمی شود و عمدا ساعت را کوک نکند، سبک شمردن نماز حساب می شود و گناه است.

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
وقت نماز عشاء 23:21 - 1397/08/30 بازدید: 235

- واجب است نماز عشا را تا قبل از نیمه شرعی بخوانند و بعد از آن تا قبل از اذان صبح به قصد قربت بجا آورد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.