وضو

وضو در حال حرکت 01:58 - 1398/03/12 بازدید: 110

آیا وضو گرفتن در هنگام حرکت یا راه رفتن درسته؟

-------------------------------------

اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، برای وضو و غسلش چه باید بکند؟ 21:28 - 1397/04/13 بازدید: 347

 اگر کسی ناخن مصنوعی بکارد، برای وضو و غسلش چه باید بکند؟

پاسخ:

تایپیست
حکم تایپ آیات قرآن 19:37 - 1397/04/04 بازدید: 138

- تایپ آیات الهی حکم نوشتن را ندارد و بدون وضو هم می توان تایپ کرد.

وضو
وضو برای طواف واجب 08:43 - 1396/02/11 بازدید: 676

- داشتن وضو برای انجام طواف واجب، ضروری است.

وضو
تماس با کلمات و حروف قرآن 08:50 - 1396/02/09 بازدید: 322

- دست زدن به نوشته قرآن بدون وضو، حرام است.

وضو
تماس بدن با نام خدا 08:29 - 1396/02/09 بازدید: 1418

- تماس بدن با نام و صفات خاص خدا بدون وضو حرام است ولی تماس با ترجمه قرآن به غیر از کلمه «الله» اشکال ندارد.

وضو
لمس کردن قرآن 07:55 - 1396/02/09 بازدید: 439

- مس نمودن خط قرآن بدون داشتن وضو، حرام است.

وضو
امور نیازمند وضو 08:38 - 1396/02/04 بازدید: 265

- برای برخی امور مانند: نماز، سجده سهو، مس قرآن و ... باید وضو گرفت.

نماز
داشتن طهارت برای سجده سهو 12:49 - 1396/01/31 بازدید: 556

- در صورت باطل شدن وضو پس از نماز، برای انجام سجده سهو باید مجددا وضو گرفت.

وضو
خونریزی بینی و دهان هنگام وضو 12:30 - 1396/01/31 بازدید: 3030

- اگر خونریزی بینی و دهان هنگام وضو پس از اتمام شستن صورت باشد، وضو صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.