همه چیز برای خدا

لطف خدا به امام حسین
معامله ی خدا با امام حسین (ع) 08:10 - 1395/07/28 بازدید: 1046

- اگر پايين ترين مرتبه‌ ی انفاق همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند، و در هر خوشه صد دانه باشد، ایثار و بذل جان و فرزند و خانواده و تمام هستی در راه خدا چه پاداشی در بر دارد؟

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.