#هل_من_ناصر

خودشناسی
اهمیت خودشناسی در اصلاح دیگران 17:37 - 1398/06/05 بازدید: 76

-در نزد ما اهمیت اصلاح خود، نباید کمتر از اصلاح دیگران باشد.

بدبینی
یک راه درمان بدبینی در اجتماع 13:09 - 1398/06/05 بازدید: 33

-نهادینه کردن فرهنگ تشکر و جبران در اجتماع، باعث گسترش خوش‌بینی در جامعه می‌شود.

امر به معروف
امر به معروف و اثر زیانبار "خجالت کشیدن" 13:08 - 1398/05/31 بازدید: 35

-خجالت کشیدن در دستور به خوبی و نهی از بدی، ظلمی است که فرد خجالتی، نسبت به خود یا دیگران روا می‌دارد.

نهی از منکر
برخورد با افراد نابهنجار در گروه‌های مجازی 19:46 - 1398/04/03 بازدید: 92

- مدیران گروه های شبکه های اجتماعی می توانند از باب نهی از منکر، افرادی که مطالب حرام در گروه می گذارند، ابتدا با زبان نرم و ملایم آنها را ارشاد کنند و تذکر دهند، اگر موثر واقع نشد او را اخراج کنند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.