نماز فرد بی هوش

کما، بی هوشی، نماز
حکم نمازهای کسی که در بی هوشی به شهر دیگری منتقل شده است

- کسی در تهران به کما رفته و به مشهد منتقل شده و  بعد از چند روز به هوش آمده است، در مشهد نمازش تمام است.

نماز افراد بی‌هوش و مجنون

سوال: حکم نمازهای کسی که بی‌هوش بوده است،‌ چیست؟

نماز، بی هوش‌، قضا
نماز افراد بی هوش و مجنون

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه در تمام وقت بی هوش بوده، قضا بر او واجب نیست.

نماز فوت شده در بیهوشی

سوال: شخصی که مدت دو - سه هفته بی هوش بوده، آیا نمازهایی را که در این مدت نخوانده قضا دارد یا خیر؟

پاسخ: اگر تمام وقتِ نماز بی هوش بوده و به دست خودش بی هوش نشده، قضا ندارد. [1]

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.