نتیجه تفکر غربی

غرب
از بین رفتن عطوفت مادری، نتیجه فرهنگ غرب

یکی از نتایج سبک زندگی غربی این است که عطوفت مادری را از بین می‌برد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.