مهاجرین

جرم و جنایت
اتباع افغانی و ناامنی درایران! 08:43 - 1396/07/19 بازدید: 1003

آیا مهاجرین افغانی در ایران به امنیت کشور لطمه زده و باعث افزایش جرم و جنایت در کشور شده اند؟! با بررسی آمار و ارقام زندان‌ها، خلاف این مطلب ثابت می شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.