ملاک حقانیت

گستردگی باطل و توهم حق بودن 06:00 - 1398/01/25 بازدید: 133

کثرت و قلّت، گستردگی و کاستی هرگز ملاک حقانیت و بطلان نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.