معنای اختلاس در روایات

فرق اختلاس فقهی و قانونی
قطع نکردن دست اختلاس‌کننده در روایات!

شبهه‌افکنان با خیانت و دروغ، اختلاس فقهی در متن روایت را به معنای اختلاس قانونی جلوه داده‌اند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.