مطهرات

مطهرات، آفتاب، پاک
چه چیزهایی با آفتاب پاک می شوند؟ 22:10 - 1397/04/25 بازدید: 1205

- برخی از شرایط پاک کنندگی آفتاب عبارت است از: از بین رفتن عین نجاست و تر بودن محل نجاست.

آفتاب
شرائط پاک کنندگی آفتاب 12:34 - 1396/06/09 بازدید: 1355

- برخی از شرایط پاک کنندگی آفتاب عبارت است از: از بین رفتن عین نجاست و تر بودن محل نجاست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.