مضرات شراب خواری

شراب
«شراب» مشکل مردم دانمارک

مصرف شدید سیگار و الکل رتبه اول تعداد سرطانی را نصیب دانمارک کرد.

شراب
مشروبات الکلی یکی از سه عامل مهم مرگ در انگلیس

یکی از عوامل مهم مرگ در انگلیس، مصرف مشروبات الکلی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.