مسلمانان

گرنفل
آتش‌سوزی در گرنفل و مهربانی مسلمانان!

- در دنیای وارونه‌ی امروز، حوادثی مثل آتش سوزی در برج گرنفل لندن بهانه ای می‌شوند برای اثبات وجود انسانیت در مسلمانان!

وحدت
اگر وحدت اتفاق بیفتد ...

اگر وحدت اتفاق بیفتد ...

حجاب
آیا پوشش در بین مسلمانان یک محصول فرهنگی وارداتی است؟

چکیده: در فقه اسلامی، پوشاندن مواضعی از بدن برای زن و مرد ـ البته با تفاوت محدوده‌ی پوشش، بر اساس جنس(مرد/زن) ـ  لازم است. برخى مدعی هستند كه این پوشش، محصول فرهنگ زمانه‌ی نزول است. این نوشتار بدین مساله که: آیا پوشش در بین مسلمانان یک محصول فرهنگی وارداتی است؟ می‌پردازد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.