مسعود شجاعی

شجاعی حاج صفی
فوتبالیستهایی با مدال افتخار از اسراییل! 18:17 - 1396/05/22 بازدید: 421

- تعهد به دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، بالاترین تعهدها است که با هیچ تعهد فوتبالی وغیر فوتبالی، قابل نقض نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.