مستحبات حائض

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
امور مستحب برای حائض 02:02 - 1398/03/04 بازدید: 172

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.