محمدرضاشاه

فاسد
سوئیس؛ عشرت‌کده‌ی پرهزینه‌ی شاه ایران!

- فقط یک نمونه از تفریحات ثابت محمدرضا شاه این بود که هرسال بیش از دو ماه در سوئیس، مشغول تفریح و عیاشی بود!

فاسد
حکومت رضا شاه؛ رژیم یک نفره

- برای فرد معلوم‌الحالی که معیار و محور در تمام ابعاد یک حکومت، به میل او منوط و مشروط شود، آیا وصفی جز مستبد و خودکامه را می‌توان به‌کار برد؟

رضاشاه
عناصر حکومت پهلوی که توسط رضاخان قلع و قمع شدند

- دیکتاوری به نام رضا شاه به چیزی جز سلطه‌ی مطلق بر کشور نمی‌اندیشید و هرکس را که مانعش میشد از سر راه برمی‌داشت.

پهلوی
جشن هنر شیراز فعالیتی ضد فرهنگی شاه

- یکی از عواملی که هیزم آتش انقلاب را بیشتر برافروخت برپایی جشن هنر شیراز و فعالیتهای ضد فرهنگی شاه و دربار بوده است.

فاسد
حمایت انگلیس از شاه تا آخرین لحظه

- انگلیس به شدت به شاه و حکومتش علاقه داشت چون شاه را مجری سیاست‌های خود در ایران و منطقه می‌دانست.

پهلوی
روایت سند کمتر دیده شده سیا از خودکامگی‌های شاه؛ «سقوط نظام پادشاهی قطعی است» - 3

- یکی از تحلیلگران سیا سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی با بررسی رفتارهای مستبدانه شاه و فساد گسترده در حکومت وقت ایران، پیش‌بینی کرده بود به دلیل گسترش شناخت عمومی و بدبینی جامعه مذهبی به عملکرد شاه، سرنگونی نظام پادشاهی قطعی است.

الپهلوی
روایت سند کمتر دیده شده سیا از خودکامگی‌های شاه؛«سقوط نظام پادشاهی قطعی است» - 2

- یکی از تحلیلگران سیا سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی با بررسی رفتارهای مستبدانه شاه و فساد گسترده در حکومت وقت ایران، پیش‌بینی کرده بود به دلیل گسترش شناخت عمومی و بدبینی جامعه مذهبی به عملکرد شاه، سرنگونی نظام پادشاهی قطعی است.

الپهلوی
روایت سند کمتر دیده شده سیا از خودکامگی‌های شاه؛ «سقوط نظام پادشاهی قطعی است»

-یکی از تحلیلگران سیا سه سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی با بررسی رفتارهای مستبدانه شاه و فساد گسترده در حکومت وقت ایران، پیش‌بینی کرده بود به دلیل گسترش شناخت عمومی و بدبینی جامعه مذهبی به عملکرد شاه، سرنگونی نظام پادشاهی قطعی است.

الپهلوی
شاه انسان کاملی است!!

-اسدالله علم می‌گوید: راجع به یک معامله به شاه عرض کردم که فلان کس یک میلیون دلار حق معامله می‌خواهد از طرف ما بگیرد. با کمال تعجب دیدم اجازه دادند که باز هم معامله بکنیم.

ربع پهلوی
ساکت شو! ساواک مرده

-امروز اگر مشاهده می کنیم فرزند محمدرضا شاه اگر از خارج، برای داخل کشور نسخه می پیچد باید گفت که ایشان دلشان برای مردم نمی سوزد بلکه قصد و هدفش پهن کردن سفره برای دوستان آمریکائیشان است که اسپانسر مالی ایشان محسوب می شوند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.