محارم

حجاب
پوشش در مقابل محارم 11:42 - 1396/01/19 بازدید: 433

- پوشیدن لباس آستین کوتاه بانوان در برابر محارم در صورتی که موجب مفسده نباشد، اشکالی ندارد.

محرم و نامحرم
محارم رضاعی 12:19 - 1395/12/04 بازدید: 471

- برخی از محارم رضاعی کودک پسر عبارتند از: زنی که به او شیر داده و مادر و مادر بزرگ زنی که به او شیر داده است. همچنین برخی از محارم رضاعی کودک دختر عبارتند از: شوهر، پدر و پدر بزرگ زنی که به او شیر داده است.

محرم و نامحرم
محارم سببی 11:58 - 1395/12/04 بازدید: 569

- برخی از محارم سببی دختران و زنان عبارتند از: شوهر، پدر شوهر و پدر بزرگ شوهر به بالا.

خانواده
محارم نسبی 08:56 - 1395/11/30 بازدید: 310

- برخی از محارم نسبی بانوان عبارتند از: پدر، پدر بزرگ و سایر اجداد؛ پسر، پسر فرزند و سایر فرزندان.

Subscribe to محارم
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 278