مبطلات روزه

خوابیدن جنب با علم به بیدار نشدن و صحت روزه

- کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده و می‌داند که اگر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد.

استمناء، روزه، رمضان
اعتیاد به استمناء و تکلیف نماز و روزه های انجام شده

- اگر استمناء در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگيرد، در حکم افطار عمدى با حرام است.

روزه، استمنا، جنابت
تکلیف روزهای گرفته شده با وجود جنابت به سبب استمناء

- شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می‏ گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، اگر می دانسته که حرام است، علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد؛ ولی در مورد روزهای بعد از آن که نمی‌دانسته برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت لازم است، قضای آن روزه ها کافی است.

نگاه، شهوت، روزه، جنابت
جنابت روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیز

- اگر روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیزی جنب شود، در صورتی که نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و يا مى‏ دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى ‏شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد.

تکلیف روزه های ترک شده در ایام بلوغ

سوال: کسی که هنگام بلوغ فقط یازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و یک روز را هم در موقع ظهر افطار کرده و در مجموع هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمی‌‏دانسته که با ترک عمدی روزه کفّاره بر او واجب است، چه حکمی دارد؟

بیدار نشدن برای سحری و افطار روزه در طول روز

سوال: اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه‌‏ای برای او اتفاق بیفتد و روزه را افطار کند، آیا یک کفّاره بر او واجب است یا کفّاره جمع؟

نگرفتن روزه در اوایل سن تکلیف بر اثر ضعف

سوال: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

افطار عمدی روزه بر اثر جهل به مسأله

سوال: نظر شریف جنابعالی درباره شخصی که بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه ‏اش را افطار کرده، چیست؟ آیا فقط قضا بر او واجب است یا اینکه کفّاره هم باید بدهد؟

اجبار، خوردن، روزه
صحت روزه در صورت اجبار به خوردن و آشامیدن

- روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمى ‏شود.

روزه، اصرار،‌ مادر
حکم روزه فرزند در صورت اصرار مادر بر افطار

- خوردن و آشاميدن هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد، روزه را باطل می کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.