مبطلات روزه

روزه، ناسزا، خدا
ناسزا به خدا و صحت روزه 09:10 - 1398/05/03 بازدید: 19

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر روزه دار نعوذ بالله به خدا فحش بدهد، در صورتی که از روی عصبانیت و درحالیکه از خود اختیاری نداشته است بوده است، روزه صحیح است.

قصد سفر برای عدم انجام غسل جنابت در ماه رمضان و سقوط کفاره 11:04 - 1398/03/20 بازدید: 31

سوال: شخصی در ماه رمضان در جایی مهمان شد و شب را در آن منزل خوابید و در نیمه‌‏های شب محتلم گردید و چون مهمان بود و با خود لباسی نداشت، برای فرار از روزه، تصمیم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نماید، لذا بعد از طلوع فجر بدون اینکه چیزی بخورد به قصد مسافرت، حرکت نمود.

جنابت عمدی در ماه رمضان در صورت ناتوانی از انجام غسل 10:12 - 1398/03/20 بازدید: 30

سوال: کسی که آب در اختیار ندارد و یا به دلیل عذرهای دیگر غیر از تنگی وقت نمی‏‌تواند غسل جنابت بکند، آیا جایز است عمداً خود را در شب‌های ماه مبارک رمضان جنب کند؟

پاسخ: اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينکه خود را جنب کرده، وقت کافى براى تيمم داشته باشد، اين کار براى وى جايز است.

حکم روزه در صورت فراموشی غسل جنابت تا طلوع فجر 10:11 - 1398/03/20 بازدید: 27

سوال: اگر غسل جنابت برای روزه ماه رمضان یا روزه‌های دیگر فراموش شود و در اثناء روز به یاد انسان بیفتد، چه حکمی دارد؟

جنابت در خواب هنگام روزه 10:09 - 1398/03/20 بازدید: 36

سوال: اگر شخصی قبل از اذان صبح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بیدار شود، چه مدتی برای غسل کردن وقت دارد؟

پاسخ: در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمى‌زند، ولى واجب است که براى نماز غسل کند و مى‌تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت 09:59 - 1398/03/20 بازدید: 21

سوال: آیا تبعیت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومی و مجالس رسمی و غیر آن، جایز است؟ اگر مکلّف تشخیص دهد که این متابعت از موارد تقیه نیست و دلیلی برای التزام به آن وجود ندارد، وظیفه‌اش چیست؟

تکلیف روزه شخص مبتلا به بیماری خروج مستمر قطرات بول 08:59 - 1398/03/20 بازدید: 28

سوال: شخصی مبتلا به بیماری بیرون آمدن مستمر قطرات بول به‌صورت موقت است، یعنی بعد از بول کردن، به مدت یک ساعت یا بیشتر قطرات آن از او خارج می‌گردد.

آگاهی از احتلام هنگام اذان صبح در ماه رمضان 12:06 - 1398/03/16 بازدید: 27

سوال: شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در اثنای اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا می‏‌کند و یقین دارد که احتلامش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او چه حکمی دارد؟

عدم اعتنا به شک در احتلام در ماه رمضان 11:56 - 1398/03/16 بازدید: 34

سوال: اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حکمی دارد؟

غسل با آب نجس در ماه رمضان و تکلیف نماز و روزه 11:54 - 1398/03/16 بازدید: 24

سوال: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در این مدت چه حکمی دارد؟

پاسخ: نمازش باطل و قضاى آن واجب است، ولى روزه‌هاى او محکوم به صحّت‏ است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.