لباس نمازگزار

نماز، نجس، دستمال
جواز همراه داشتن شیء نجس در نماز 23:23 - 1398/05/19 بازدید: 119

- در جواز همراه داشتن شیء نجس در نماز، فرقی بین محمول نجس و متنجس نیست.

نماز لباس
موی گربه در لباس نمازگزار 17:13 - 1398/03/24 بازدید: 310

- وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نماز می‏ شود.

به همراه داشتن پنبه خونی در نماز 17:20 - 1398/02/12 بازدید: 94

سوال: آیا به همراه داشتن پنبه خونی آلوده به بیش از یک بند انگشت در نماز، اشکال دارد؟

فهمیدن نجاست لباس یا بدن بعد از نماز 17:33 - 1398/02/07 بازدید: 93

اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستى بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است. آیا نماز وى باطل است؟

پاسخ:

نماز و فراموش کردن نجاست لباس 15:37 - 1398/02/07 بازدید: 51

سوال: اگر شخصی نجاست لباس یا بدن را فراموش کند و با آن نماز بخواند، آیا اعاده یا قضای آن لازم است؟

نماز با لباس بدن نما از روی فراموشی 13:23 - 1398/01/31 بازدید: 138

سوال: اگر خانمی از روی فراموشی با لباس بدن نما نماز بخواند، نمازش باطل است؟

حجامت
تطهیر بعد از حجامت 11:25 - 1398/01/28 بازدید: 153

- بعد از حجامت تا زمانی که آب برای محل حجامت ضرر دارد نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

نماز، لباس، نجس
صحت نماز با اشیاء و لباس نجس 22:13 - 1398/01/18 بازدید: 119

- نماز خواندن با اشیاء و زیور آلات نجس که همراه نمازگزار است مانند انگشتر و تسبیح جایز است.

استفاده از کلاه گیس در نماز 13:17 - 1397/12/24 بازدید: 78

سوال: نماز خواندن با کلاه گیسی که از موی کافر یا اهل کتاب باشد، اشکال دارد؟ حتی اگر کندن آن ممکن نبوده یا دشوار باشد؟

همراه داشتن اجزاء بی روح حیوان حرام گوشت در نماز 00:28 - 1397/12/15 بازدید: 135

سوال: آیا همراه داشتن اجزاء بی روح حیوان حرام گوشت مانند عاج فیل، اشکال دارد؟

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.