لباس مشترک

لباس
لباس مشترک زن و مرد

- پوشیدن لباس های مشترک، اشکال ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.