لباس مردانه

لباس زیر مردانه
خرید و فروش لباس زیرمردانه توسط زنان

- خرید و فروش لباس زیر مردانه برای زنان اشکالی ندارد مگر اینکه مفسده داشته باشد که جایز نیست.

لباس
پوشیدن لباس مردانه

- به نظر آیت الله خامنه ای، پوشیدن لباس مردانه توسط زن، تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشد، اشکالی ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.