لباس شهرت

لباس شهرت
فروش و ترویج لباس و پوشش غربی 15:11 - 1397/03/22 بازدید: 85

- هرگونه فروش و ترویج فرهنگ و پوشش غربی جایز نیست.

معیار لباس! 12:52 - 1396/04/27 بازدید: 131

آیا زمان و مکان در تعیین نوع پوشش و لباس تاثیر دارد؟ آیا می شود لباسی در یک زمان، لباس عرف جامعه باشد و در زمان دیگر لباس شهرت؟!

لباس
حکم لباس شهرت 10:29 - 1396/01/16 بازدید: 463

- پوشیدن لباس شهرت، (سیستانی: در صورت هتک حرمت) جایز نیست.

لباس
تعریف لباس شهرت 10:00 - 1396/01/16 بازدید: 787

- لباس شهرت، لباسی است که بر خلاف شأن فرد بوده و یا جلب توجه نماید.

مانتویی برای آتش
مانتویی برای آتش 12:05 - 1395/05/13 بازدید: 1271

چکیده: مانتوهای پشت‌نویسی شده مهری برای ورود به دوزخ!

Subscribe to لباس شهرت
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 228