قربانی

گیاه خواری
از گیاه خواری تا گوشت خوری 10:51 - 1396/12/22 بازدید: 420

در جهان هستی که سلسله علل ومعلولات است، هر موجودی به خاطر تکامل موجودِدیگرِ بالاتر از خود تکامل می یابد؛ زمین به خاطر پیدایش گیاهان، وگیاهان به خاطر حیوانات، وحیوانات به خاطر انسان تکامل می یابند وخلقت انسان برای برخورداری از زندگی جاودانه آخرت است.لذا قضاوت درباره اینکه آیا حکم ذبح آنها از طرف خداوند صحیح است یا نه؟درباره حیواناتی که برای این کار آفریده شده اند معنا ندارد.

چطور خدا دلش می آید که به پدری بگوید فرزندی را قربانی کن؟ 09:57 - 1396/06/07 بازدید: 125

در دین اسلام، درباره حضرت ابراهیم علیه السلام خوابی که می بیند، که ما نمی دانیم آن خواب چه بوده ولی وقتی که ابراهیم علیه السلام می خواهد در بیداری آن خواب را عمل کند، اسماعیل را به قربانگاه می آورد و چاقو را به گردن فرزند می گذارد و تمام می شود. و کشتن فرزند نبوده چون قرآن می فرماید:"صدقت رویا" عمل کردی به رویا.

حضرت ابراهیم کدام فرزندش را قربانی نمود؟ 00:20 - 1395/06/23 بازدید: 1204

در سِفر تکوین تورات‌ آمده است: سالیانی‌ پس‌ از آن‌که ابراهیم(علیه‌السلام) هاجر و اسحاق را به صحرا فرستاد، به‌ حکم‌ خداوند پسر خود را برای‌ قربانی‌کردن‌ به‌ زمین‌ موریا برد، و چون‌ برای‌ این‌ کار آماده‌ شد و کارد بر گلوی‌ فرزند نهاد، خداوند قوچی‌ را فرستاد تا به‌ جای‌ اسحاق‌ قرب

فلسفه قربانی در حج 22:22 - 1395/01/16 بازدید: 235

احکام و مقرّرات دینی، نسخه هایی است که پیامبران الهی و پیشوایان دینی از طرف خداوند متعال برای بشر آورده اند تا سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت آنان را تأمین کنند.

آزار جنسی گسترده زنان آلمانی
آزار جنسی گسترده زنان آلمانی 17:49 - 1394/10/16 بازدید: 190

چکیده:عده‌ای از ساکنان شهر کلنِ آلمان در اعتراض به آزار جنسی زنان در این شهر راهپیمایی کردند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.