قرآن کریم

قرآن
مهارت نه گفتن در قرآن کریم 19:30 - 1399/02/15 بازدید: 97

-یکی از نکات بسیار مهم و راهبردی در سبک زندگی قرآنی تحصیل مهارت «نه گفتن» و برحذر بودن از مناطق ممنوعه و خطوط قرمز است، در جزء هشتم قرآن کریم سعی داریم گوشه‌ای از مهارت راهبردی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.

قرآن حقیقت زنده 18:21 - 1399/02/09 بازدید: 7

قرآن حقیقتی حی و زنده است.

قرآن کریم
قرآن کتابی آسمانی و فوق بشری 08:28 - 1397/09/27 بازدید: 76

- بدون شک قرآن که معجزه جاوید پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است؛ سخن خداوند متعال بوده و هیچ باطلی در آن راه ندارد.

بهترین قاری قرآن 22:53 - 1397/05/23 بازدید: 194

افرادی را كه با قرآن مجید  ارتباط دارند را در یك تقسیم بندی می توانیم به سه گروه تقسیم كنیم :

بلای دنیای اسلام 00:38 - 1397/05/23 بازدید: 108

مقام معظم رهبری حفظه الله
امروز بلای دنیای اسلام دوری از قرآن است؛ .نکبت بعضی از جوامع اسلامی به‌خاطر دوری از قرآن است.
1397/02/27

 ثقل اکبر
محوریت ثقل اکبر 07:10 - 1396/12/24 بازدید: 357

اگر روایتی به وضوح مخالف قرآن باشد، برای نپذیرفتن آن نیاز به دلیل و روایت نداریم و با حکم عقل ثابت می‌شود که هر آنچه مخالف صریح قانون اساسی مسلمانان باشد، قابل پذیرش نیست.

قرآن
داستان‌های قرآن، اسطوره یا واقعیت!؟ 14:53 - 1396/05/09 بازدید: 954

داستان‌های قرآن واقعیت دارد.

قرآن کریم
قرآن معجزه ای فرا زمانی 00:55 - 1396/04/29 بازدید: 459

معجزه پیامبراکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) از جنس اعجاز معرفتی بود، تا محدود به زمان خاصی نشود.

قرآن کریم
قرآن با تورات و انجیل بسیار متفاوت است 13:21 - 1396/04/15 بازدید: 394

-قرآن کریم چون از جانب خداوند متعال آمده و الفاظ آن نیز از جانب خداست، بشری نبوده و قابل تحریف نیست.

انتخاب اصلح، امانت خدا و بار الهی بر دوش مردم
انتخاب اصلح، امانت خدا و بار الهی بر دوش مردم 19:29 - 1396/02/03 بازدید: 265

- انتخاب بهترین و شایسته‌ترین فرد در انتخابات یک وظیفه شرعی و بار الهی است که خداوند بر دوش مردم نهاده تا آن را به دست صاحب اصلی و صالح‌ترین نامزدها بدهند. و چنان‌چه با غفلت و یا از روی عمد انتخابی ناشایست داشته باشند، حتما در قبال آن مسئول خواهند بود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.