قرآن و علم روز

اعجاز قرآن
حرکت خورشید، جلوه‌ای از اعجاز قرآن 06:39 - 1398/03/17 بازدید: 46

دانشمندان اکنون به این نتیجه رسیده ‌اند که خورشید حرکت دارد، این در حالی است که هزار و چهارصد سال پیش قرآن به این مطلب اشاره کرده است.

ابرها
نظر علم و قرآن در مورد وزن ابرها 06:00 - 1397/10/17 بازدید: 86

-

معجزه
گیاهان و اعجاز قرآن 09:12 - 1396/04/22 بازدید: 738

گوشه‌ای از اعجاز علمی قرآن برخواسته از حکایت این کتاب از زوجیت گیاهان است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.