فلسفه عدم تعدد شوهر

چند همسری و سلب آرامش خانم ها!؟ 14:40 - 1397/12/16 بازدید: 119

-

چند همسری، حقی از زنان محروم 00:42 - 1397/12/08 بازدید: 99

فرض کنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد به طوری که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد گروهی از زنان بی‌شوهر از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می‌مانند، چندزنی به عنوان «حقی» از زنان محروم و «تکلیفی» به عهده مردان و زنان متأهل محسوب می‌شود

اسلام و تعدد زوجات 11:06 - 1397/11/14 بازدید: 47

-

چرااسلام به مردان جازه تعددهمسر داده ولی به زن نه؟ 07:27 - 1396/06/06 بازدید: 99

نيازجنسي درمردان كاملا متفاوت ازنيازجنسي درزنان است ، دراغلب مردان انگيزه اصلي در ازدواج وارتباط با جنس مخالف خواسته يا نا خواسته،ارضاي نياز جنسي است ، در حالي كه در اغلب زنان اين انگيزه عاطفي و روحي است .

خطرات تعدد شوهر
خطرات تعدد شوهر 10:09 - 1396/03/21 بازدید: 288

اجتناب از تعدد شوهر، مطمئن‌ترین روند برای احراز هویت فرزندان و به طبع، تأمین حقوق مادر و فرزند است. طبیعت و خاصیت زن توان تحمل چند شوهری را ندارد، زیرا رسم چند شوهری محبت برانداز و کینه زا است و روحیه مردان در مسائل جنسی تهاجمی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.