فرهنگ غربی

غرب
از بین رفتن عطوفت مادری، نتیجه فرهنگ غرب

یکی از نتایج سبک زندگی غربی این است که عطوفت مادری را از بین می‌برد.

نگاه اسلام به دنیا

اساس سبک زندگی اسلامی، بی‌توجهی به دنیا و عدم دل‌بستگی به آن است.

معنای حقیقی شادی

-«شادی» در لغت به معنای، خوش‌حالی، سلامتی و فرح است؛ اسلام با بی‌بندوباری و فرهنگ غرب مخالف است، نه شادی و نشاط و مسرت.

تمدن غرب
آزادی غربی و نابودی جامعه بشری

آزادی غربی، سبب نابودی نسل بشر می‌شود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.