فرق معجزه و سحر

عصای موسی- گوساله سامری 12:39 - 1398/07/09 بازدید: 22

خداوند متعال عقل را به عنوان حجتی بین خویش و انسان‌ها قرار داده است، به همین خاطر عقل است که میان معجزه و امور خارق‌العاده تفاوت قائل می‌شود.

معجزه و جادوگری چه فرقی با هم دارند؟ 04:20 - 1398/03/05 بازدید: 115

بین کار پیامبر (معجزه) با کار مرتاض و جادوگر تفاوت وجود دارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.