فرق عملیات استشهادی و انتحاری

فرق عملیات استشهادی و انتحاری
فرق عملیات انتحاری و استشهادی 08:37 - 1395/04/30 بازدید: 2515

چکیده:

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.