علم غیب

علم غیب پیامبر و مسموم شدن ایشان! 11:06 - 1398/02/14 بازدید: 66

امور دنیا باید از راه طبیعی و از اسباب عادی آن طی شود، نباید کاری خارق‌العاده پیش بیاید تا جلوی اختیار انسان‌ گرفته شود.

علم به همه اسرار قرآن در نزد اوست 10:58 - 1398/02/14 بازدید: 69

از آیات قرآن نتیجه می‌گیریم، خصوصیات و ویژگی‌های تمام اشیاء در کتاب مبین ثبت شده و علم به این کتاب در نزد امام است.

غیر خدا نیز از غیب اطلاع دارند 11:52 - 1398/02/13 بازدید: 68

از آیات قرآن استفاده می‌شود، افراد دیگری غیر از خداوند متعال نیز علم غیب دارند.

علم امام تکلیف آور نیست! 11:43 - 1398/02/13 بازدید: 67

اين علم، برای امام تكليف‌آور نيست؛ یعنی خود را مانند کسی فرض می‌کند که این علم را ندارد و بر اساس علم ظاهری خود عمل می‌کند.

علم غیب
علم غیب ابن تیمیه 08:25 - 1398/01/26 بازدید: 94

ابن قیم مدعی است که ابن تیمیه علم غیب دارد.

علم غیب
علم خدا به امور پنج گانه! 12:04 - 1397/10/14 بازدید: 189

-علم تفصیلی و به تمام جزئیات تنها مختص به خداست و هیچ انسانی از آن آگاه نیست.

جن ها از علم غیب برخوردار نیستند 07:29 - 1396/12/27 بازدید: 73

کاربری پرسیده آیا جن ها از علم غیب برخوردارند؟

-------------------------------------

علم غیب
علم غیب در مسیحیان 08:00 - 1396/11/25 بازدید: 424

آگاهی از غیب مختص به خداست و خدا به کسی که از او راضی است اعطا می‌کند.

آیا شیطان و فرشتگان می‌توانند به افکار ما آگاهی داشته باشند؟ 10:16 - 1396/06/27 بازدید: 92

علم به غیب ذاتاً از آن خداست و غیر او کسی مستقلاً علم به غیب ندارد، امّا هر موجودی که خداوند به او اجازه داده باشد، می‌تواند علم غیب داشته باشد برخی گفته اند فقط فرشتگان نگهبان، به اذن الهی از پاره‌ای افکار ما آگاهی دارند.

چرا خدا با علم غیب به پیامبر(ص) و اهل بیت در مقابل با دشمنان کمک نکرد؟ 09:38 - 1396/04/27 بازدید: 140

اگر اداره امور، خارج از جریان عادی اسباب و علل باشد دنیا دیگر دار تکلیف و امتحان و اختیار نخواهد بود و اگر بنا باشد از راههای غیرعادی و با استفاده از امکاناتی که در اختیار انسان های معمولی نیست پیروز شوند دیگر الگو بودن برای تربیت انسانها معنا نخواهد داشت.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.