علم غیب

علم غیب امام سجاد
اخبار غیبی امام سجاد(ع)

در منابع معتبر شیعه برخی اخبار غیبی امام سجاد(علیه‌السلام) نقل شده است.

علم غیب
اخبارات غیبی امام حسین(ع)

امام حسین(علیه‌السلام) قبل از شهادت خود، نحوه شهادت خود و یاران خود را بیان کرد.

علم غیب
اخبارات غیبی امام حسن مجتبی(ع)

امام حسن مجتبی(علیه‌السلام) نیز قبل از شهادت خود زمان شهادت، قاتل و نحوه به شهادت رسیدن خود را بیان کردند.

امیرالمومنین
خبر دادن از غیب توسط امیرالمومنین(ع)

اخبارات غیبی بسیاری از مولی امیرالمومنین(علیه‌السلام) در کتب معتبر شیعه نقل شده است.

علم غیب پیامبر و مسموم شدن ایشان!

امور دنیا باید از راه طبیعی و از اسباب عادی آن طی شود، نباید کاری خارق‌العاده پیش بیاید تا جلوی اختیار انسان‌ گرفته شود.

علم به همه اسرار قرآن در نزد اوست

از آیات قرآن نتیجه می‌گیریم، خصوصیات و ویژگی‌های تمام اشیاء در کتاب مبین ثبت شده و علم به این کتاب در نزد امام است.

غیر خدا نیز از غیب اطلاع دارند

از آیات قرآن استفاده می‌شود، افراد دیگری غیر از خداوند متعال نیز علم غیب دارند.

علم امام تکلیف آور نیست!

اين علم، برای امام تكليف‌آور نيست؛ یعنی خود را مانند کسی فرض می‌کند که این علم را ندارد و بر اساس علم ظاهری خود عمل می‌کند.

علم غیب
علم غیب ابن تیمیه

ابن قیم مدعی است که ابن تیمیه علم غیب دارد.

علم غیب
علم خدا به امور پنج گانه!

-علم تفصیلی و به تمام جزئیات تنها مختص به خداست و هیچ انسانی از آن آگاه نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.