علم روز و اثبات خدا

علم روز و اثبات خدا

هر چه علم پیشرفت می‌کند، بیشتر به عجایب خلقت پی می‌برد و به خالقی توانا و مدبر با علمی بی‌نهایت، بیشتر اقرار می‌کند.

خدا
اعتراف پروفسور «پل دیویس» به وجود خالق در نظام هستی

پروفسور پل دیویس استاد مشهور کیهان شناسی دانشگاه آریزونادر اعتراف می‌کند که هستی احتیاج به خالق دارد.

بی خدایی
انکار خداوند متعال از روی تعصب

نظریه ایجاد خود به خودی هستی از دیدگاه دانمشندان باطل است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.