علاقه و محبت

علاقه
وقتی علاقه‌ای برای ازدواج ندارد، می‌توانم اصرار کنم؟!

چکیده:در برخی از مواقع خواستگاری روشن می شود که دختر خانم هیچ احساس علاقه و محبتی به آقا پسر ندارد؛ به طوری که حتی صریحا اعلام می کند و از طرف دیگر آقا پسر برعکس، علاقه بیشتری نشان می دهد، این موضوع (عدم واکنش دختر خانم به علاقه و محبت) از دو حال خارج نیست یا از سر ناز هست و می خواهد میزان علاقه خواستگار را بسنجد و یا به طور واقع و حقیقی نسبت به این فرد هیچ حس و علاقه خاصی نداشته و تمایلی به همسری با این فرد را ندارد.

مهروزی
مهرورزی و محبت در فرهنگ اسلامی

چکیده: آموزه های ناب ناب اسلامی تنها برای عبادت و تهجد ارزش قائل نشده بلکه در آداب و فرهنگ اسلامی مواردی ارزشمندی همچون محبت و مهرورزی نیز از جایگاه خاص برخوردار است و برای آن آثار و برکات ارزشمندی همچون زندگی توأم با آرامش را برای افراد بیان شده است.

همسر سرد عطفی
خانمم بی احساس و سرد هستند!

چکیده:بعد از اینکه در مقابل حرکت و رفتار مثبت شما تغییراتی را احساس نکردید، می توانید مدتی او را به حال خود واگذارید،و مختصری از توجه خودتان را کاهش دهید، به چیزهای مهم دیگری خود را مشغول سازید، تا نتیجه دو تا تغییر را کاملا احساس کند. در این رفتار که پیشنهاد مرحله آخر هست، باید سکوت و ارامش و صحبت ها کمتر از سوی شوهر البته با حفظ ادب و حرمت قابل مشاهده باشد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.