عرق جنب

عرق جنب
آيا عرق جنب نجس است؟ 10:06 - 1397/11/01 بازدید: 272

- عرق فرد جنب پاک است و لکن احتياط واجب آن است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

نجاسات
عرق جنب از حرام 09:57 - 1396/05/17 بازدید: 570

- عرق جنب از حرام مطابق نظر همه مراجع معظم تقلید، پاک است؛ ولی طبق نظر رهبری، با بدن یا لباس آلوده به آن، بنابر احتیاط واجب تا زمانی که خشک نشده و عین آن باقی است، نماز نخوانند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.