طهارت با آفتاب

آفتاب
شرائط پاک کنندگی آفتاب 12:34 - 1396/06/09 بازدید: 1360

- برخی از شرایط پاک کنندگی آفتاب عبارت است از: از بین رفتن عین نجاست و تر بودن محل نجاست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.