شیعه در روز قیامت

شیعه
خوشا بحال شیعه در روز قیامت 06:35 - 1398/01/25 بازدید: 107

-حسن فرحان المالکی: شیعیان در قیامت، به خاطر دوستی منافقان سرکش و دعوت کنندگان به سوی دوزخ سرافکنده نخواهند بود.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.